Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι οι όροι με τους οποίους σας παρέχουμε την Υπηρεσία. Ισχύουν για εμάς και για εσάς. Αυτοί οι όροι αντικαθιστούν προηγούμενες συμφωνίες.

Αυτοί οι όροι ισχύουν επίσης για κάθε χρήστη της Υπηρεσίας. Προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας είναι ότι:1. συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.2. ενημερώνετε κάθε Χρήστη για αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. και3. διασφαλίζετε ότι κάθε Χρήστης συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές όσο περνάει ο καιρός.Θα σας ενημερώσουμε για την αλλαγή και στη συνέχεια θα είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τους νέους όρους και προϋποθέσεις όπως τροποποιήθηκαν ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

 

DURATION OF THIS AGREEMENT

Η παρούσα συμφωνία ξεκινά την ημερομηνία εγγραφής σας στην Υπηρεσία από:1. Αποστολή μέσω email της έγκρισής σας για τη φιλοξενία του ιστότοπού σας με την Hostlink.Αυτή η συμφωνία συνεχίζεται έως ότου κάποιο από τα μέρη τερματίσει με έγγραφη προειδοποίηση 14 ημερών στο άλλο μέρος. Σε περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της παρούσας συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο:

1. παύει η υποχρέωσή μας να σας παρέχουμε την Υπηρεσία.2. δεν πρέπει να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μετά την ημερομηνία τερματισμού.3. δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους που έχουν συσσωρευτεί πριν από την καταγγελία·4. ενδέχεται να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας από οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης. και5. οι παράγραφοι 7 και 9 συνεχίζονται.

 

2. Διακομιστής / Συντήρηση Δικτύου.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προκειμένου να διατηρούμε τους διακομιστές μας ενημερωμένους, εκτελούμε προγραμματισμένη συντήρηση στους διακομιστές κατά καιρούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβαση στον διακομιστή κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την προγραμματισμένη συντήρηση.

Προσπαθούμε να εκτελούμε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε ώρες εκτός αιχμής. Εάν η περίοδος συντήρησης αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από 30 λεπτά και θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση σχετικά με τη συντήρηση στη λίστα ανακοινώσεων.

 

ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μη προγραμματισμένη συντήρηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο διακομιστής μπορεί να είναι εκτός σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση θα αναρτηθεί ειδοποίηση σχετικά με τη συντήρηση αφού ολοκληρωθεί.

 

3. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων πελάτη και δεδομένωνΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Εκτός από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα Δεδομένα Πελάτη, η Hostlink θα κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται κατά την παροχή της Υπηρεσίας.

Με την επιφύλαξη αυτής της ρήτρας 3 και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, εσείς και οι χρήστες σας μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο που επιθυμείτε να αποτελεί μέρος του ιστότοπού σας, με τον τρόπο και τη μορφή και τις ώρες που καθορίζονται από την Hostlink κατά καιρούς.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα Δεδομένα Πελάτη:1. συμμορφώνεται με τυχόν πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται από την Hostlink κατά καιρούς.2. συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.3. συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους. και4. δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κανενός προσώπου.Η Hostlink ενδέχεται να αφαιρέσει οποιαδήποτε Δεδομένα Πελάτη θεωρεί ακατάλληλα.

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και των πληροφοριών σας στον ιστό. Πραγματοποιούμε καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία αντίγραφα ασφαλείας και στιγμιότυπα όλων των δεδομένων διακομιστή και καθημερινή σταδιακή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων συστήματος και πελατών. Ωστόσο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους χρήστες να διατηρούν το δικό τους πρόσφατο αντίγραφο των τοποθεσιών τους για τυχόν απρόβλεπτα συμβάντα. Τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται μόνο για σκοπούς αποκατάστασης διακομιστή. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καταστροφής δεδομένων, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να ανεβάσετε ξανά τα δεδομένα σας στον λογαριασμό σας.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ GEO LOCATIONS

Η τοποθεσία των κέντρων δεδομένων μας βρίσκεται στη Γερμανίαα. Εκτελούμε τους Live διακομιστές μας που εκτελούνται στη Γερμανία και διατηρούμε όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και τα στιγμιότυπα. Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διατηρείτε μια ενεργή συνδρομή μαζί μας. Όταν ακυρώνετε τη συνδρομή σας, διαγράφουμε αυτόματα όλα τα δεδομένα σας και στις δύο γεωγραφικές τοποθεσίες.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κατά καιρούς, η Hostlink ενδέχεται να παρέχουν ενημερώσεις στο λογισμικό του ιστότοπου που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του ιστότοπού σας. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τον ιστότοπό σας στη νέα έκδοση του λογισμικού. Εάν δεν ενημερώσετε στη νέα έκδοση του λογισμικού, τότε η ασφάλεια του ιστότοπού σας και των Δεδομένων Πελάτη ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο.

 

4. Υποτομείς και δικαιώματα λογαριασμού.ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ

Τα ονόματα τομέα (και όλοι οι υποτομείς αυτών των τομέων) παρέχονται από την Hostlink. Δεν εγγυόμαστε ότι:

1. θα σας δοθεί ένα όνομα τομέα ή υποτομέας.2. οποιοδήποτε συγκεκριμένο όνομα τομέα είναι ή θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμο για χρήση. ή3. κανένα όνομα τομέα δεν έχει καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθεί το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το όνομα τομέα που προτιμάτε ή με άλλο τρόπο επηρεάζει τη χρήση του ονόματος τομέα σας.

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με ένα όνομα τομέα που παρέχεται από εμάς, τότε ενδέχεται να παρακρατήσουμε, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε το όνομα τομέα.

Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιοδήποτε κόστος, απώλεια ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους ή άλλης επακόλουθης ζημίας) που προκύπτει ή αποτυχία ή καθυστέρηση στην παροχή αυτών των υποτομέων.

 

ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τη στιγμή που εγγράφεστε για τις Υπηρεσίες, πρέπει να επιλέξετε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας ιστότοπου από αυτά που προσφέρονται στην προσφορά σας. Κάθε πρόγραμμα φιλοξενίας ιστοσελίδων έχει διαφορετικό κόστος και προσφέρει διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών. Το πρόγραμμα φιλοξενίας που θα επιλέξετε θα καθορίσει τα εξής:

1. Χώρος στο δίσκο (αρχεία ιστού, email και βάση δεδομένων).2. Μέγιστο μηνιαίο επίπεδο χρήσης της κυκλοφορίας πριν από την επιβάρυνση του επιπλέον κόστους κυκλοφορίας.3. αριθμός τομέων, υποτομέων και ψευδωνύμων τομέα.4. Βάσεις δεδομένων mySQL. και5. λίστες αλληλογραφίας email,

που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η πρόσβαση στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία περιλαμβάνει πρόσβαση σε:

1. τον ιστότοπό σας. και2. Πρόσβαση σε αρχείο: αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπο/λογαριασμό φιλοξενίας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που σας εκχωρούμε. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και άλλων πληροφοριών του λογαριασμού σας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα Τέλη περιλαμβάνουν την παροχή κανονικών υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων και συντήρησης διακομιστή.

Κατόπιν αιτήματός σας, ενδέχεται να σας προσφέρουμε Πρόσθετες Υπηρεσίες, για παράδειγμα:

1. τεχνική υποστήριξη για συγκεκριμένα ζητήματα εφαρμογής, όπως εγκατάσταση PHP, html ή δέσμης ενεργειών

Πρέπει να πληρώσετε για όλες τις Πρόσθετες Υπηρεσίες που ζητάτε με τις τότε τρέχουσες επαγγελματικές μας τιμές.

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΛΗΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οποιαδήποτε σύμβαση μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε μέρος, χωρίς αιτία, με έγγραφη προειδοποίηση 14 ημερών στο άλλο μέρος. Η Hostlink θα αποδεχτεί τον τερματισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων μας. Παρά τα παραπάνω, η Hostlink ενδέχεται να τερματίσει την υπηρεσία βάσει της παρούσας σύμβασης ανά πάσα στιγμή, χωρίς κυρώσεις, εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της μη πληρωμής. Η Hostlink διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα τέλος επαναφοράς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας με άμεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση, εάν:

1. πιστεύουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ενδέχεται να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο.2. πιστεύουμε ότι εσείς ή ένας Χρήστης έχετε διαπράξει παραβίαση αυτής της συμφωνίας.3. πιστεύουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα συστήματα ή τα δίκτυά μας. ή4. Εάν πιστεύουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ενδέχεται να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, τότε μπορούμε να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές και να τους παρέχουμε σχετικές πληροφορίες όπως κρίνεται σκόπιμο στις περιστάσεις.

Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε καμία αξίωση έναντι των Υπηρεσιών Διαδικτύου Hostlink σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια εύλογα ληφθεί από εμάς βάσει αυτής της ρήτρας 4 και αποζημιώνετε τις Υπηρεσίες Hostlink έναντι οποιασδήποτε αξίωσης από Χρήστη που προκύπτει από αυτήν.

 

5. ΠληρωμήΧΡΕΩΣΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ο Πελάτης συμφωνεί για σύμβαση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την έναρξη της υπηρεσίας. Η ακριβής διάρκεια της σύμβασης αποφασίζεται κατά την εγγραφή.

ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ εάν ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει τις υπηρεσίες shared Web Hosting ή Reseller Hosting, αλλά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα χρήματα στον λογαριασμό του πελάτη για μελλοντικές αγορές ή ανανεώσεις.

Με τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, η σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα για την αρχική διάρκεια της σύμβασης επ’ αόριστον έως ότου ακυρωθεί εγγράφως ή μέσω του web panel.

Οι αμφισβητούμενες χρεώσεις (“αντιστροφές χρεώσεων”) που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό Hostlink ενδέχεται, κατά την κρίση της Hostlink, να οδηγήσουν σε άμεση και μόνιμη απενεργοποίηση.

Πρέπει να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις Υπηρεσιών, τις ελάχιστες χρεώσεις και άλλα ποσά που προέκυψαν από εσάς ή οποιονδήποτε Χρήστη ή που προέκυψαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας (είτε είναι εξουσιοδοτημένο είτε όχι) σύμφωνα με την επιλογή χρέωσης που επιλέξατε.

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Είστε υπόχρεοι να πληρώσετε τα ακόλουθα τέλη:

1. το τέλος εγκατάστασης (αν υπάρχει) για το οποίο σας ενημερώνουμε κατά την έναρξη της συμφωνίας.2. τέλη για χρήση υπερβολικής κίνησης (εάν υπάρχει) για κάθε μήνα, και3. τέλη για Υπερβολική Αποθήκευση (εάν υπάρχει) για κάθε μήνα,4. χρεώσεις για Πρόσθετες Υπηρεσίες (π.χ. τομείς, Πιστοποιητικά SSL κ.λπ. Εάν υπάρχουν) που μας ζητάτε να εκτελέσουμε,

συλλογικά, τα τέλη.

Τα τέλη φιλοξενίας χρεώνονται ετησίως μία περίοδο νωρίτερα. Τα Τέλη δεν περιορίζονται σε τυχόν χρεώσεις εγγραφής ή ανάθεσης που επιβάλλονται από τις αρχές ονομάτων τομέα ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας. Τα τέλη για τη χρήση υπερβολικής επισκεψιμότητας και τις πρόσθετες υπηρεσίες χρεώνονται στο τέλος του μήνα για τον προηγούμενο μήνα, εκτός εάν γίνουν άλλες γραπτές ρυθμίσεις με τις Υπηρεσίες Hostlink. Κατά τη στιγμή της αγοράς, ο πελάτης θα πληρώσει το τέλος εγκατάστασης (εάν υπάρχει) και θα προπληρώσει ένα επαναλαμβανόμενο ποσό για την επιλεγμένη περίοδο φιλοξενίας. Οι χρεώσεις για υπερβολική χρήση επισκεψιμότητας (ιστός, ftp και αλληλογραφία) και πρόσθετες υπηρεσίες θα χρεώνονται αναδρομικά, για τον προηγούμενο μήνα.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι τρέχουσες χρεώσεις μας αναφέρονται στην προσφορά σας. Θα ισχύουν για εσάς κατά τη διάρκεια της περιόδου χρέωσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις Χρεώσεις μας. Εάν αλλάξουμε τις Χρεώσεις μας, τότε θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγμένες Χρεώσεις μέσω του ιστότοπου Hostlink ή μέσω email στους πελάτες. Οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της προπληρωμένης περιόδου χρέωσής σας.

 

ΦΟΡΟΙ

Η Hostlink δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φόρους ή άλλες χρεώσεις που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με ή σχετίζονται με αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τον πελάτη ή τον διακομιστή των Υπηρεσιών Διαδικτύου Hostlink. Ο Πελάτης συμφωνεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για όλους τους φόρους και τα τέλη οποιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με τέτοια προϊόντα που πωλούνται.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα τιμολόγιο Proforma για την υπηρεσία σας. Μετά την πληρωμή σας, το τιμολόγιό σας θα σας σταλεί από το τμήμα τιμολόγησης εντός 10 ημερών από την πληρωμή σας.

 

6. Περιορισμοί Παροχής Υπηρεσιών

Αναγνωρίζετε ότι, λόγω των εγγενών κινδύνων του Διαδικτύου και των δικτύων και συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές:

1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα.2. οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις σας.3. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι ασφαλή ή προστατευμένα από απώλεια ή καταστροφή και μπορεί να προκύψει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων λόγω καθυστερήσεων, διακοπών υπηρεσιών ή άλλων λόγων.

 

7. Περιορισμένης Ευθύνης

Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση του Διακομιστή των Υπηρεσιών Διαδικτύου Hostlink γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Ούτε οι Υπηρεσίες Διαδικτύου Hostlink, οι υπάλληλοι, οι θυγατρικές της, οι πράκτορες, οι πάροχοι πληροφοριών τρίτων, οι κάτοχοι αδειών εμπόρων ή παρόμοια, δεν εγγυώνται ότι η υπηρεσία Διακομιστή της Hostlink Internet Services δεν θα διακοπεί ή θα είναι χωρίς σφάλματα. ούτε παρέχουν καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας διακομιστή ή ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε υπηρεσίας πληροφοριών ή εμπορευμάτων που περιέχονται ή παρέχονται μέσω της υπηρεσίας Hostlink, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, η Hostlink Internet Services, τα γραφεία της, οι αντιπρόσωποί της ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της υπηρεσίας διακομιστή της Hostlink  Internet Services δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από την χρήση ή αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας Hostlink Internet Services Server. ή που προκύπτει από λάθη, παραλείψεις, διακοπές, διαγραφή αρχείων, λάθη, ελαττώματα, καθυστερήσεις στη λειτουργία ή μετάδοση ή οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης, είτε περιορίζεται σε πράξεις του Θεού είτε όχι, αποτυχία επικοινωνίας, κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Hostlink Τα αρχεία, τα προγράμματα ή οι υπηρεσίες των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι αυτή η παράγραφος θα ισχύει για όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας Διακομιστή της Hostlink Internet Services.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα αποκλειστικά ένδικα μέσα του Πελάτη για όλες τις ζημίες, τις απώλειες και τις αιτίες ενεργειών είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλου είδους, δεν θα υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και τυχόν εύλογα νομικά έξοδα και δικαστικά έξοδα.

 

8. Ισχύον Δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία και οι συναλλαγές που προβλέπονται από αυτήν διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

9. Πολιτική αποδεκτής χρήσηςΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ακόλουθες δηλώσεις αφορούν όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Hostlink:

 

Παράνομη Δραστηριότητα

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον διακομιστή των Υπηρεσιών Διαδικτύου Hostlink μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η μετάδοση οποιουδήποτε υλικού κατά παράβαση οποιουδήποτε Χώρας, Ομοσπονδιακού, Πολιτειακού ή Τοπικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η παιδική πορνογραφία καθώς και η φιλοξενία οποιασδήποτε πληροφορίας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (για τις οποίες ο πελάτης δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα ή την κατάλληλη άδεια χρήσης) στον διακομιστή της Hostlink. Επίσης, η χρήση των διακομιστών ή του δικτύου της Hostlink για συνωμοσία για τη διάπραξη ή την υποστήριξη της διάπραξης παράνομων δραστηριοτήτων απαγορεύεται επίσης.

HackingΑπαγορεύονται οι ιστότοποι που είναι αφιερωμένοι στη συζήτηση για δραστηριότητες πειρατείας ή τη διανομή εργαλείων hacking. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η χρήση των συστημάτων ή του δικτύου υπολογιστών της Hostlink για πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα, υπηρεσία ή δίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Διακοπές σέρβιςΟποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί διακοπές στην υπηρεσία είτε στο δίκτυο/διακομιστές του Hostlink είτε σε οποιοδήποτε εξωτερικό δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την εκτέλεση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας ή άλλου κακόβουλα ρυθμισμένου λογισμικού.

Ανώνυμοι πληρεξούσιοιΟι ανώνυμοι διακομιστής μεσολάβησης γίνονται εύκολα κατάχρηση και συχνά προκαλούν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους διακομιστές όσο και στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένοι. Ως εκ τούτου, απαγορεύονται στο δίκτυο και στους διακομιστές του Hostlink.

SpammingΟ Πελάτης συμφωνεί να μην έχει κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό του που υποστηρίζει, πουλάει ή καθιστά διαθέσιμα εργαλεία ή μεθόδους για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή usenet (spam) ή τη χρήση των διακομιστών της Hostlink για τη μετάδοση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναρτήσεις usenet ή να χρησιμοποιήσουν αυτόκλητα e-mail ή αναρτήσεις usenet για να διαφημίσουν τον ιστότοπό τους που φιλοξενείται στο Hostlink. Οποιοδήποτε παράπονο λάβουμε σχετικά με παραβίαση αυτού ή των δύο προηγούμενων σημείων θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και θα οδηγήσει σε άμεση ακύρωση λογαριασμού χωρίς επιστροφή χρημάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική μας κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ

Συγκομιδή Προσωπικών ΠληροφοριώνΣυλλογή ή χρήση διευθύνσεων email, ονομάτων οθόνης ή άλλων προσωπικών αναγνωριστικών χωρίς τη συγκατάθεση του αναγνωρισμένου ατόμου (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, phishing, διαδικτυακής απάτης, ληστείας κωδικού πρόσβασης, spidering και συλλογής).

Μαύρη λίσταΣυμφωνείτε ότι εάν οι αριθμοί IP Hostlink που έχουν εκχωρηθεί στον λογαριασμό σας παρατίθενται σε μια βάση δεδομένων κατάχρησης ή μαύρη λίστα όπως το Spamhaus, θα παραβιάζετε αυτήν την AUP και η Hostlink μπορεί να λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία των αριθμών IP της, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή/και του τερματισμού της υπηρεσίας σας, ανεξάρτητα από το αν οι αριθμοί IP αναφέρθηκαν ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

Τοποθεσίες επενδύσεωνFOREX, ανταλλαγή egold κ.λπ.

Παραπλάνηση/ΠλαστοποίησηΑπαγορεύεται αυστηρά η χρήση του δικτύου Hostlink για την πλαστοπροσωπία ενός άλλου προσώπου ή οντότητας, είτε μέσω email, είτε μέσω διαδικτυακών φόρουμ, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτό περιλαμβάνει πλαστογράφηση κεφαλίδων email ή πακέτων δικτύου, είτε αυτό γίνεται είτε όχι για κακόβουλους σκοπούς.

SpamdexingΟ Πελάτης συμφωνεί να μην συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με Black Hat SEO, Spamdexing και τους λεγόμενους “Scraper sites”. Όλα αυτά μπορεί να έχουν σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις στην απόδοση του διακομιστή και δεν επιτρέπονται.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι πιθανό να οδηγήσει σε αντίποινα εναντίον του δικτύου ή του ιστότοπου της Hostlink ή των υπαλλήλων, αξιωματικών ή άλλων πρακτόρων της Hostlink, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς που έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε διακομιστής να γίνει στόχος επίθεσης άρνησης υπηρεσίας (DoS).

Προσωπικά αντίγραφα ασφαλείαςΜε εξαίρεση τα προϊόντα Hostlink, ο πελάτης συμφωνεί να κάνει χρήση των διακομιστών Hostlink κυρίως για τους σκοπούς της φιλοξενίας ενός ιστότοπου και των σχετικών λειτουργιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται πρέπει να προορίζονται κυρίως για αυτόν τον σκοπό.

Οι υπηρεσίες Hostlink δεν προορίζονται για χρήση για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης δεδομένων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να εισάγετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά αρχεία αλληλογραφίας. Δεν επιτρέπεται πλέον η προώθηση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλη πλήρως φιλοξενούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αρχειακούς σκοπούς. Επιπλέον, οι λογαριασμοί αλληλογραφίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση αρχείων, όπως για κάμερες ασφαλείας, αποθήκευση email που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αρχείων κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα αρχεία αλληλογραφίας σας εάν ξεφύγουν από τον έλεγχο!

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να διαπραγματευόμαστε πρόσθετες χρεώσεις με τον Πελάτη ή/και τη διακοπή των αντιγράφων ασφαλείας/αρχείων κατά την κρίση του. Εάν υπερβείτε το εύρος ζώνης μεταφοράς που σας έχει εκχωρηθεί για ένα μήνα, θα χρεωθείτε με την τιμή 1 $ ανά επιπλέον 10 GB.

Παράρτημα Shared HostingΟι ακόλουθες δηλώσεις αφορούν αποκλειστικά προϊόντα και υπηρεσίες κοινής φιλοξενίας ιστοσελίδων που προσφέρει η Hostlink.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΓκαλερί μικρογραφιών για ενήλικες/Ανταλλαγές bannerΣυμφωνείτε να μην πραγματοποιήσετε ανταλλαγή banner, δωρεάν tgp για ενηλίκους (ανάρτηση συλλογής μικρογραφιών) ή δωρεάν γκαλερί εικόνων για ενήλικες στον ιστότοπό σας.

Καταχρηστικά Σενάρια/ΔιαδικασίεςΟποιοδήποτε σενάριο/διεργασία/κτλ που δυσμενώς